Thursday, May 3, 2012

Contoh teks doa

Ini adalah  bahan tes membaca perangkat upacara di sekolah ku, semoga kalian terinspirasi.


Ya allah, bukalah hati kami agar mencintai kebenaran. Tuntun kami, agar selalu mendapat ilmu-mu  ya Allah. Beri kesempatan kepada kami , untuk mendapatkan ilmu ya Allah. Jadikan setiap langkah kami , hanya menuju kepadamu. Beri kesempatan kepada kami,untukmempersembahkan yang terbaik dari hidup ini, semata-mata, untuk engakau ya Allah. Wahai yang maha agung, lindungi kami dari kebodohan, lindungi kami dai kemunafikan,kehinaan,dunia dan akhirat.
      Ya Allah,wahai yang maha menetap, karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang lurus. Hati yang dapat, merasakan indahnya hidup dekat denganmu. Hati yang selalu, merasakan kebesarandan keagunganmu. Hati yang selalu, merasa aman berlindung kepadamu. Hati, yang tidak pernah lupa kepadamu. Jadikanlah hati kami, hati yang ikhlas ya Allah. Sehingga, apapun yang kami lakukan. Hanya engkaulah yang kami tuju, hanya engkaulah yang kami rindu. 

No comments:

Post a Comment